SỰ KHÁC NHAU GIỮA QUÁN CÀ PHÊ 500 TRIỆU VÀ QUÁN 1 TỶ

“Tôi muốn mở quán cà phê theo mô hình/phong cách ABCXYZ thì cần bao nhiêu?” Quán cà phê cổ điển phong cách đông dương. Làm mới theo mặt bằng hiện trạng Bài viết phân tích và lý giải về các loại chi phí để chúng ta hiểu rõ hơn về điều này cũng như quyết định đầu tư. Qua một trường hợp cụ thể, đó là: đầu tư quán cà phê 500 triệu và quán 1 tỷ để thấy sự .....